Lai kļūtu par labu produktu menedžeri, tam jāpiemīt daudzām īpašībām. Nepietiek ar tehniskām zināšanām par inovācijām, produktu izstrādes procesu un tirgus situāciju. Ir nepieciešams kas vairāk par teorētiskām zināšanām, lai produktu menedžeris spētu sasniegt augstas virsotnes. Šajā rakstā daži padomi, kas palīdzēs kļūt par labu produktu menedžeri.

Izvirzīt skaidrus mērķus

Lai radītu labu produktu, kas ne tikai pildīs savas funkcijas, bet arī uzrunās cilvēkus personiskā līmenī, ir vērts izvirzīt skaidrus mērķus, kādam tam jābūt, kā tieši tas uzrunās cilvēkus. Izvirzot mērķus, produktu menedžerim ir vieglāk veikt darbības, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, kā arī dod skaidru vīziju komandai, kas piedalās produkta izstrādē, reklamēšanā un realizācijā.

Komunicēt ar produkta izstrādē iesaistītajām personām

Lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti, tie ir jānodod cilvēkiem, kas ir atbildīgi par produkta izstrādi, mārketinga stratēģiju izpildi un realizāciju. Komunikācija ļauj savlaicīgi novērst trūkumus un pilnveidot produktu, lai tas, sasniedzot pircēju, būtu konkurētspējīgs.

Ierosināt lietotāju fantāziju

Tas var šķist dīvaini vai pat nevajadzīgi, taču izstrādātajam produktam jāspēj tā potenciālajos lietotājus veicināt fantāziju. Šis padoms vairāk attiecas uz mārketinga stratēģijām, proti, uzsvērt, kā produkta funkcijas cilvēki spēs izmantot savā ikdienas dzīvē. Vai tā lietošana radīs laimes, azarta, piedzīvojuma sajūtu? Cilvēki ir tendēti iegādāties preces, kuru lietošana rada emocijas, tādēļ ir svarīgi sasaistīt produktu ar cilvēku ikdienu.

Izpratne par tirgu

Lai radītu labu produktu, jābūt skaidrai apziņai par to, kas notiek konkurējošo preču tirgū. Kādas ir jaunākās pirkšanas tendences, ko piedāvā konkurenti, uz kurieni virzās konkrētās preces attīstība. Šīs nianses ļauj ne tikai izvirzīt skaidrus mērķus, bet arī iedvesmot komandu, kas strādā pie produkta izstrādes.

Komandas gara veidošana

Labs produktu menedžeris veido veselīgu klimatu produkta izstrādes komandā, kurā viens otru atbalsta, motivē, uzticas. Ja kāds no ķēdes posmiem ir vājš, to atbalsta kāds cits posms, tādējādi produkta izstrāde ir nevis simtiem atsevišķu lēmumu, bet viens kopīgs mērķis, kuram ir pakārtots katrs no izstrādes procesiem. Produktu menedžerim ir svarīgi spēt komandu vadīt kā patiesam līderim, neradot sajūtu, ka darbinieki tiek pakļauti un kontrolēti.