Aplūkosim vairākas īpašības, kuras piemīt labam produktu menedžerim. Jāatceras, ka ir pamata cilvēciskās vērtības, kuras nav vērts pieminēt, jo tās ir pašsaprotamas katram kāda aroda veicējam un personai kā tādai, piemēram, “ciena citas”, “ciena citu cilvēku darbu” utt.

Zemāk nosauktās īpašības būs vērtīgas ne tikai produktu menedžeriem, bet cilvēkiem kopumā, kuri piedalās kāda produkta izstrādē un pārdošanā.

Jāsāk ar jautājumu “kāpēc”

Jā, kāpēc šis produkts kādam būtu interesants un noderīgs? Kādas problēmas šis produkts atrisinās cilvēka dzīvē, kurš to lietos? Vai šis produkts spēs pilnvērtīgi nodrošināt tās funkcijas, kurām tas paredzēts? Ja atbilde ir “nē” uz kādu no jautājumiem, to ir jānovērš.

Spēja mācīties no citiem

Labs produktu menedžeris nav aprobežots. Viņš spēj atzīt kļūdas un mācīties no citiem. Un tas nav slikti! Spēja saskatīt labo citu cilvēku darbā ļauj pilnveidoties un iedvesmoties. To pašu vajadzētu darīt arī pašam menedžerim, proti, iedvesmot citus.

Produktu veidot sev

Lai produkts sasniegtu labus rezultātus, to būtu jāveido gluži vai sev. Kas jums patīk? Kādas īpašības vēlētos produktā redzēt? Ko noteikti nevēlaties produktā redzēt? Ja veidosiet produktu ar domu, ka lietosiet to paši, jau saknē iespējams novērst kādas nepilnības, kuras noteikti nepatiks produkta lietotājiem.

Pilnveidot stiprās puses

Neskatoties uz to, ka produktu menedžerim jāpārvalda plašs spektrs zināšanu, jāsaprot, ka visu zināt nav iespējams, tāpēc ir vērts pilnveidot tieši stiprās puses. Tas ļaus ieguldīt laiku un resursus tieši tur, kur produktu menedžeris spēj sniegt visvairāk. Sfērās, kuras produktu menedžeris nepārvalda pilnvērtīgi, nav jābaidās uzticēties profesionāļiem, kas ļauj ietaupīt laiku un uzlabot produkta mārketinga stratēģiju.

Prioritātes

Katra produkta izstrādē ir nozīmīgāki un mazāk nozīmīgi uzdevumi. Izveidojot sarakstu ar prioritātēm, var izprast, kurā no uzdevumiem vajadzētu ieguldīt vairāk laika, kuras no produkta funkcijām ir būtiskākas mērķauditorijai.

Zinātkāre

Lai jaunais produkts būtu veiksmīgs, ir jāmeklē dažādi jauni risinājumi tehnoloģiju un ideju pielietošanā. Kas automātiski labu produktu menedžeri padara par ziņkārīgu personu. Šeit būtu jāatmet ambīcijas un pašcieņa un jānovērtē pareizās atbildes, pat ja tās nozīmē, ka pats menedžeris ir kļūdījies.