Ir labi zināms, ka, lai kļūtu par izcilu sava aroda veicēju, nepietiek ar pamata zināšanām. Bieži vien tieši mazas nianses izšķir, būsiet tāds kā visi vai spēsiet izcelties starp pārējiem. Tieši tas pats attiecas uz produktu menedžeriem! Lai kļūtu par izcilu produktu menedžeri, ir būtiski pievērst uzmanību sīkumiem, kas bieži vien ir arī panākumu atslēga. Šajā rakstā aplūkosim dažas nelielas nianses, kas attiecināmas ne tikai uz produktu menedžeriem, bet uz visiem arodu veicējiem!

Skaidra viedokļa paušana

Produktu menedžeriem jāsadarbojas ar daudziem līdzstrādniekiem, kuri visi strādā pie viena mērķa – radīt ko izcilu. Lai šis sadarbības process būtu auglīgs, produktu menedžerim jāsniedz pēc iespējas specifiskāks viedoklis par kāda no komandas dalībnieka veikto darbu un idejām. Tieši tas pats attiecas uz darbiniekiem – tie būtu jāiedrošina sniegt patiesu un konstruktīvu viedokli par produkta menedžera izvirzīto mērķi.

Spēcīga nostāja

Brīžos, kad ir iestājusies mazāka vai lielāka stagnācija, ir svarīgi, lai komandā ir līderis ar spēcīgu nostāju kādā no jautājumiem, kas atraisa komandā strādājošo rokas un iedvesmo brīžos, kad ir nonākts šķietamā strupceļā. No jebkuras bezizejas var atrast izeju! Tātad, produktu menedžerim jābūt līdera dotībām.

Spēja koncentrēties uz būtību un detaļām

Noteiktās situācijās ir nepieciešama noteikta rīcība, skatījums. Kad runa ir par kādu no produkta funkcijām, labam produktu menedžerim jāprot uz to palūkoties pareizajā šķautnē, proti, vai šai funkcijai jāpievērš vispārēja vai detalizēta uzmanība. Ja pat nelielākā nianse var mainīt produkta potenciālu, skaidrs, ka uz to jālūkojas detalizēti.

Idejai seko darbība

Lai radītu izcilu produktu un spētu to veiksmīgi realizēt, labam produktu menedžerim jāspēj koncentrēties tieši uz darbību, nevis tukšu salmu kulšanu, proti, ja ir ideja, ir jārīkojas! Jo tieši spēja realizēt idejas ir tā, kas var radīt lielisku produktu, kas būs gan funkcionāli, gan finansiāli veiksmīgs.

Sarežģītā vienkāršošana

Ir svarīgi sarežģītus jautājumus padarīt vienkāršus, lai atvieglotu tā atrisināšanu. Jācenšas koncentrēties uz būtiskāko, atmest lieko, sadalīt problēmu vairākos segmentos, tādējādi ļaujot risināt katru no segmentiem atsevišķi. Ja uz problēmu skatās kā uz vienu lielu jucekli, bieži vien tas apgrūtina tā atrisināšanu. Viss skaistais ir vienkāršais!