Kādas ir galvenās produktu menedžera atbildības izstrādes procesā? Ņemot vērā šīs profesijas atbildīgumu, produktu menedžeris ir kā vadonis darbiniekiem, kuri veic produkta izstrādi. Viņam jābūt skaidrai vīzijai par to, kāds būs produkts, kādas inovatīvas idejas izmantot produktā, lai tās spētu apmierināt mūsdienu prasīgo klientu vajadzības, lai produkts būtu ne tikai pieprasīts, bet arī nestu peļņu uzņēmumam.

Vīzija par produktu

Vispirms produktu menedžerim jābūt skaidrai vīzijai par to, kāds būs produkts, kurš to izmantos, kādas to priekšrocības būs, salīdzinot ar citiem līdzīgiem konkurējošajiem produktiem. Tas nozīmē, ka produktu menedžerim jābūt labam zināšanām par vispārējo situāciju produkta grupas tirgū.

Vīzijas nodošana izstrādes komandai

Kad ir skaidra vīzija par jauno produktu, tā ir jānodod izstrādes komandai, kas tālāk jau var realizēt to. Šajā procesā notiek aktīva diskusija par produkta dažādām funkcijām, cik tās tehnoloģiski ir iespējamas, jo jāatceras, ka produktu menedžeris nav tehnologs, kurš pārzina visas nianses, taču viņam būtu jābūt vispārējai izpratnei par īpašībām, kuras var realizēt produktā.

Izejvielu iepirkšana

Arī šis ir produktu menedžera darbs, proti, sameklēt visizdevīgākos izejvielu piedāvājumus, lai varētu nodrošināt maksimāla mazas produkta izstrādes izmaksas.

Produkta stratēģija

Jābūt skaidrai izpratnei par to, kāda tipa prece tiek izstrādāta – plašpatēriņa vai ekskluzīva, kas arī lielā mērā noteiks produkta stratēģiju – kāds būs tā izstrādes apjoms, kādai pircēju grupai tas būs interesants, kādu cenu politiku izvēlēties.

Ideju ģenerēšana

Lai jaunais produkts būtu inovatīvs un interesantāks par konkurējošajiem produktiem, produktu menedžerim idejas jāpārvērš reālās produkta iezīmēs. Nepietiek ar to, ka tiek izmantotas visas jaunākās tehnoloģijas un inovācijas. Jāspēj saskatīt, kuras no šīm inovācijām ir derīgas izvēlētajai produkta stratēģijai. Piemēram, plašpatēriņa precei nebūtu vēlams izmantot inovācijas, kas ievērojami palielinās tā izstrādes izmaksas, attiecīgi, arī pārdošanas cenu.

Kad produktu sākt pārdot

Lai spētu sasniegt maksimālo rezonansi, rūpīgi jāizplāno brīdis, kad produktu laist apgrozībā. Jāņem vērā vairāki faktori – vai tajā brīdī produktā esošās inovācijas būs aktuālas, kādas būs ražošanas izmaksas, uzsākot pārdošanu, un cik daudz ir līdzīgu konkurējošu produktu, kas ietekmēs produkta pārdošanas apjomu un cenu.