Šajā rakstā aplūkosim 4 ļoti svarīgus pienākumus, kuri raksturo labu produktu menedžeri. Ir skaidrs, ka produktu menedžeris ir ļoti daudzpusīga profesija, kura prasa plaša spektra zināšanas, taču šīs 4 noteikti ir vienas no svarīgākajām idejiskā līmenī. Šajā gadījumā ir svarīgi saprast, ka labs produktu menedžeris spēj uz visu palūkoties no malas, skaidri paust savu ideju, strādāt atbilstoši prioritātēm un katru darbību pamatot ar faktiem.

Spēt pateikt “nē” un izskaidrot katru no lēmumiem ieinteresētajām personām

Bieži vien gadās, ka uzņēmuma priekšniecība vēlas ko tādu, kas pēc produktu menedžera domām, vīzijas nevarēs sasniegt produkta potenciālu. Nav jābaidās pateikt “nē”. Jāņem vērā, ka tieši produktu menedžeris uzņemas visu atbildību par kāda no produkta panākumiem un neveiksmēm, tieši tādēļ viņam jāseko vīzija, kurai viņš tic. Tas ir viņa pienākums panākt, lai produkts būtu veiksmīgs. Tajā pašā laikā jāspēj savas idejas aizstāvēt un izskaidrot ar faktiem.

Vienmēr spēt atbildēt uz jautājumu “kādēļ”

Kā jau iepriekšējā punkta pēdējā teikumā minēts, jāspēj ar faktiem atbildēt uz daudzajiem “kādēļ” jautājumiem. Jo tādu būs daudz! Nevar vienkārši atrunāties, ka tā ir labāk, nepamatojot savu lēmumu. Produktu menedžera pienākums ir uz katru ieinteresēto personu jautājumu spēt sniegt konstruktīvu atbildi, kas veicina produkta izstrādi un realizāciju. Ja visas iesaistītās personas ir labi informētas par kādu no produkta tapšanas stadijām, visi iesaistītie var droši veikt savus pienākumus.

Līdzsvara atrašana starp budžetu un potenciālo lietotāju/ieinteresēto personu vajadzībām

Lai spētu novest kāda produkta izstrādi no idejas līdz reālam produktam lietotāju rokās, produktu menedžera pienākums ir spēt prioritizēt produktā izmantotos līdzekļus, proti, kur tiks izmantots budžets, kas ir būtiskāks, kas mazāk būtisks. Prioritizējot dažādas produkta nianses, var veiksmīgi sadalīt pieejamo budžetu.

Skaidri izklāstīt prioritātes un produkta izstrādes virzību

Lai visas iesaistītās personas spētu veiksmīgi mijiedarboties, gan priekšniecība, gan darbinieki, produkta menedžera pienākums ir skaidri izklāstīt izvēlētās produkta prioritātes. Tas atkal noved pie skaidras vīzijas par to, kāds būs produkts, kādas būs tā galvenās funkcijas, kas piesaistīs lietotāju uzmanību, ar ko tas izcelsies, kādi tehnoloģiskie risinājumi ļaus ietaupīt budžetu.